Badania scenariuszowe

Badania scenariuszowe, zwane również testami użytkowników lub testami UX, to technika badawcza wykorzystywana w dziedzinie User Experience (UX), która ma na celu zrozumienie i ocenę interakcji użytkowników z danym produktem, usługą lub stroną internetową w określonych kontekstach i warunkach. Badania scenariuszowe są często wykonywane w celu identyfikacji potencjalnych problemów, optymalizacji interfejsu użytkownika oraz poprawy ogólnej jakości doświadczenia użytkownika.

„Badania scenariuszowe” to technika badawcza używana w dziedzinie User Experience (UX), która polega na symulowaniu określonych scenariuszy lub zadań, jakie użytkownicy mogą wykonać na danej stronie internetowej, aplikacji lub produkcie. Badania te pozwalają na zbieranie danych o zachowaniach, reakcjach, potrzebach i oczekiwaniach użytkowników, co pozwala na zrozumienie ich perspektywy oraz identyfikację potencjalnych problemów i możliwości optymalizacji.

Proces „badań scenariuszowych” zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

 1. Określenie celów: Na początku określa się cele badania, czyli co dokładnie chce się zrozumieć lub zbadać w kontekście UX. Może to być zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z danej funkcji, jak reagują na nowy interfejs, jak wykonywane są określone zadania, czy też identyfikacja problemów i błędów.

 2. Wybór scenariuszy: Następnie wybiera się scenariusze, czyli zestawy zadań lub interakcji, które użytkownicy będą mieli wykonać podczas badania. Scenariusze powinny być realistyczne i odzwierciedlać rzeczywiste zachowania użytkowników.

 3. Rekrutacja uczestników: Kolejnym krokiem jest rekrutacja odpowiedniej grupy uczestników, którzy będą reprezentatywni dla docelowej grupy odbiorców produktu lub strony internetowej. Uczestnicy powinni mieć różne umiejętności i doświadczenia, co pozwoli na uzyskanie różnorodnych perspektyw.

 4. Przeprowadzenie badań: Badania scenariuszowe mogą być przeprowadzane w formie testów użytkowników w laboratoriach lub online, gdzie uczestnicy wykonują wybrane scenariusze, a ich zachowania, reakcje i komentarze są obserwowane i nagrywane.

 5. Analiza wyników: Po przeprowadzeniu badań, dane są analizowane, a wyniki są poddawane interpretacji. Wskazuje się problemy i błędy, które użytkownicy napotkali, oraz identyfikuje się obszary, które mogą wymagać optymalizacji i usprawnień.

 6. Rekomendacje i działania naprawcze: Na podstawie wyników badań, formułowane są rekomendacje i działania naprawcze, które mogą pomóc w poprawie UX, eliminacji problemów i dostosowaniu interfejsu do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Korzyści z „badań scenariuszowych” w kontekście UX:

 1. Zrozumienie użytkowników: Badania scenariuszowe pozwalają na lepsze zrozumienie perspektywy użytkowników i ich rzeczywistych zachowań podczas interakcji z produktem lub stroną.

 2. Identifikacja problemów: Pozyskane dane i wyniki badania pomagają zidentyfikować potencjalne problemy i błędy, które użytkownicy napotykają w trakcie korzystania z danego interfejsu.

 3. Optymalizacja UX: Dzięki badaniom można dokładniej dostosować interfejs użytkownika, usprawnić procesy interakcji i dostarczyć lepsze doświadczenia użytkownikom.

 4. Zwiększenie satysfakcji użytkowników: Poprawa UX na podstawie wyników badań przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i zaufania użytkowników do marki lub produktu.

 5. Wyróżnienie na rynku: Poprawa jakości UX może przyczynić się do wyróżnienia na konkurencyjnym rynku i zdobyc

Zamów bezpłatną wycenę:

4 + 13 =

cropped przedsiebiorcy bartek
certyfikaty

Bartosz Paczyński

 • Konsultant i Trener marketingu i sprzedaży.
 • Właściciel Agencji Social Media Content Hero i portalu Przedsiębiorcy
 • Wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Certyfikowany Partner Google,
 • Posiadacz certyfikatu DIMAQ Professional,
 • Certyfikowany Trener DIMAQ z ramienia IAB Polska,
 • Od 2008 roku w branży marketingowej.
Oceń
[Total: 0 Średnia: 0]

Porozmawiajmy o współpracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz