Brief

„Brief” to istotne pojęcie marketingowe, które odnosi się do dokumentu lub informacji, które są przekazywane agencjom kreatywnym lub zespołom marketingowym w celu stworzenia kampanii reklamowej, projektu graficznego, strategii marketingowej lub innego zadania związanego z komunikacją marketingową. Jest to szczegółowe i skonkretyzowane zestawienie wymagań, celów, oczekiwań i informacji dotyczących projektu, które mają być podstawą dla pracy twórczej i działania zespołu. Brief stanowi kluczowy element w procesie komunikacji między klientem a wykonawcami, umożliwiając skuteczną realizację projektu i osiągnięcie założonych celów marketingowych.

„Brief” to kompleksowy dokument lub informacja, przekazywane przez klienta lub zespół marketingowy agencji lub działowi kreatywnemu, mający na celu precyzyjne zdefiniowanie wymagań, celów, oczekiwań oraz kluczowych informacji związanych z konkretnym projektem lub kampanią marketingową. Dokument ten stanowi podstawę dla kreatywnego procesu, pomagając zrozumieć kontekst, rynek, grupę docelową, przesłanie marki oraz wytyczne dotyczące wizerunku i komunikacji. „Brief” wyznacza parametry i ograniczenia projektu, pozwalając na skuteczną komunikację między zespołem odpowiedzialnym za projekt, a klientem, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w realizacji strategii marketingowej.

Charakterystyka „brief”:

 1. Szczegółowość: „Brief” zawiera szczegółowe informacje, aby uniknąć niejasności i zapewnić pełne zrozumienie oczekiwań klienta wobec projektu.

 2. Cel i strategia: Dokument definiuje cel i strategię kampanii lub projektu, wyznaczając kluczowe cele, jakie mają zostać osiągnięte.

 3. Analiza rynku i grupy docelowej: „Brief” zawiera dane i analizy rynku oraz grupy docelowej, aby zrozumieć kontekst i wymagania docelowych odbiorców.

 4. Przesłanie marki: Dokument precyzuje przesłanie marki i kluczowe komunikaty, które mają zostać przekazane w ramach kampanii.

 5. Budżet i harmonogram: „Brief” określa dostępny budżet i terminy realizacji projektu, aby zapewnić jego odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie.

Znaczenie „brief” dla marketingu:

 1. Wytyczne dla kreatywności: „Brief” stanowi fundamentalne wytyczne dla zespołów kreatywnych, które mogą bazować na konkretnych informacjach i oczekiwaniach, aby stworzyć skuteczne i adekwatne projekty.

 2. Skuteczna komunikacja z klientem: Dzięki „briefowi”, agencje i zespoły marketingowe mogą lepiej zrozumieć potrzeby i cele klienta, co pozwala na skuteczniejszą komunikację i współpracę.

 3. Osiągnięcie celów marketingowych: „Brief” pomaga skupić się na celach i strategii marketingowej, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu i zgodności z założonymi celami.

 4. Ograniczenie ryzyka nieporozumień: Dzięki jasno zdefiniowanym wytycznym, „brief” pomaga ograniczyć ryzyko nieporozumień między klientem a zespołem wykonawczym, co jest kluczowe dla udanego projektu.

Korzyści i wyzwania związane z przygotowywaniem „brief”:

Korzyści:

 1. Efektywna komunikacja: „Brief” ułatwia efektywną komunikację pomiędzy klientem a zespołem, co przyczynia się do lepszego zrozumienia celów projektu.

 2. Spójność i konsekwencja: Dzięki „briefowi”, projekt będzie spójny i konsekwentny z założeniami marketingowymi klienta.

 3. Optymalne wykorzystanie zasobów: Dobrze przygotowany „brief” pozwala uniknąć zbędnego marnowania czasu i zasobów na działania, które nie odpowiadają na cele projektu.

Wyzwania:

 1. Zbieranie odpowiednich informacji: Przygotowanie wyczerpującego „briefu” może wymagać dokładnego zbierania informacji z różnych źródeł.

 2. Odpowiednia forma i struktura: „Brief” powinien być przejrzysty i czytelny, aby uniknąć różnych interpretacji i niejasności.

 3. Zgodność z oczekiwaniami: Istnieje ryzyko, że „brief” nie będzie w pełni odzwierciedlać potrzeb Klienta.

Zamów bezpłatną wycenę:

8 + 14 =

cropped przedsiebiorcy bartek
certyfikaty

Bartosz Paczyński

 • Konsultant i Trener marketingu i sprzedaży.
 • Właściciel Agencji Social Media Content Hero i portalu Przedsiębiorcy
 • Wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Certyfikowany Partner Google,
 • Posiadacz certyfikatu DIMAQ Professional,
 • Certyfikowany Trener DIMAQ z ramienia IAB Polska,
 • Od 2008 roku w branży marketingowej.
Oceń
[Total: 0 Średnia: 0]

Porozmawiajmy o współpracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz