SMART

„SMART” to akronim wywodzący się z języka angielskiego, oznaczający Specyficzne (Specific), Mierzalne (Measurable), Osiągalne (Achievable), Relewantne (Relevant) oraz Ograniczone czasowo (Time-bound). SMART to model celów wykorzystywany w zarządzaniu i marketingu do skutecznego planowania i monitorowania wyników.

Specyficzne (Specific) – Pierwszym krokiem w tworzeniu celu SMART jest określenie, co dokładnie chcesz osiągnąć. Im bardziej precyzyjny jest cel, tym łatwiej jest ocenić, czy został osiągnięty. Przykładowo, zamiast stwierdzenia „Chcę zwiększyć ruch na mojej stronie internetowej”, lepiej byłoby powiedzieć „Chcę zwiększyć ruch na mojej stronie internetowej o 25% w ciągu najbliższych 6 miesięcy”.

Mierzalne (Measurable) – Drugi element SMART dotyczy sposobu pomiaru postępów w kierunku osiągnięcia celu. Aby cel był mierzalny, musi być możliwość oceny, czy cel został osiągnięty. W powyższym przykładzie, procentowy wzrost ruchu na stronie jest mierzalny.

Osiągalne (Achievable) – Cele powinny być ambitne, ale też realistyczne. Niemożliwe do osiągnięcia cele mogą demotywować, prowadząc do frustracji i braku zaangażowania. Przy ustalaniu celów warto zatem zastanowić się, czy dysponujemy odpowiednimi zasobami i umiejętnościami, które pozwolą nam je osiągnąć.

Relewantne (Relevant) – Czwarty element, „Relewantne”, oznacza, że cel powinien być ważny dla firmy i dopasowany do jej strategii. Jeżeli cel nie jest związany z kluczowymi działaniami firmy, prawdopodobnie nie będzie on priorytetem.

Ograniczone czasowo (Time-bound) – Ostatni element modelu SMART podkreśla znaczenie określenia ram czasowych dla osiągnięcia celu. Określenie terminu pomaga w monitorowaniu postępów i motywuje do działania.

Model SMART jest uniwersalnym narzędziem, które pomaga w skutecznym planowaniu i realizacji celów. Jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, w tym w zarządzaniu projektami, osobistym rozwoju i oczywiście w marketingu. Pomaga on w transformacji niekonkretnych aspiracji w jasno zdefiniowane, mierzalne cele.

Porozmawiajmy o współpracy

cropped przedsiebiorcy bartek
certyfikaty

Bartosz Paczyński

  • Konsultant i Trener marketingu i sprzedaży.
  • Właściciel Agencji Social Media Content Hero i portalu Przedsiębiorcy
  • Wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego),
  • Certyfikowany Partner Google,
  • Posiadacz certyfikatu DIMAQ Professional,
  • Certyfikowany Trener DIMAQ z ramienia IAB Polska,
  • Od 2008 roku w branży marketingowej.
Oceń
[Total: 0 Średnia: 0]

Porozmawiajmy o współpracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz