W3C – World Wide Web Consortium

„W3C” (World Wide Web Consortium) to międzynarodowa społeczność złożona z członków organizacji, pełnoetatowego personelu oraz publiczności, które wspólnie pracują nad rozwojem standardów internetowych. W3C zostało założone w 1994 roku przez Tima Bernersa-Lee, wynalazcę World Wide Web, i jest obecnie kierowane przez Web Accessibility Initiative (WAI).

Głównym celem W3C jest rozwijanie protokołów i wytycznych, które zapewniają długotrwały wzrost internetu. Standardy te mają na celu poprawę interoperacyjności (zdolności różnych systemów i organizacji do efektywnej pracy razem) i zapewnienie, że strony internetowe są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich możliwości technicznych.

Jednym z najbardziej znanych standardów opracowanych przez W3C jest Hypertext Markup Language (HTML), język używany do tworzenia stron internetowych. Inne standardy obejmują Cascading Style Sheets (CSS) do stylizacji stron internetowych, XML do przechowywania i transportu danych, oraz Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) do tworzenia dostępnych stron internetowych.

Członkostwo w W3C jest otwarte dla organizacji na całym świecie i obejmuje firmy z sektora prywatnego, grupy badawcze i uniwersytety. Członkowie W3C pracują razem w grupach roboczych i grupach społecznościowych, aby opracowywać i utrzymywać standardy internetowe. W3C prowadzi również edukację i szkolenia dotyczące standardów internetowych, a także zapewnia narzędzia i zasoby do ich implementacji.

Standardy W3C mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania internetu. Umożliwiają one tworzenie stron internetowych, które są dostępne, użyteczne i efektywne dla użytkowników na całym świecie. Dla marketingowców, zrozumienie standardów W3C jest ważne do tworzenia skutecznych, dostępnych i przyjaznych dla użytkownika stron internetowych i kampanii marketingowych.

Porozmawiajmy o współpracy

cropped przedsiebiorcy bartek
certyfikaty

Bartosz Paczyński

  • Konsultant i Trener marketingu i sprzedaży.
  • Właściciel Agencji Social Media Content Hero i portalu Przedsiębiorcy
  • Wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego),
  • Certyfikowany Partner Google,
  • Posiadacz certyfikatu DIMAQ Professional,
  • Certyfikowany Trener DIMAQ z ramienia IAB Polska,
  • Od 2008 roku w branży marketingowej.
Oceń
[Total: 0 Średnia: 0]

Porozmawiajmy o współpracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz