Wireframe

„Wireframe” to wstępny szkic struktury i układu strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego interfejsu użytkownika, służący jako wizualny przewodnik po podstawowej architekturze projektu. Jest to jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w procesie projektowania doświadczenia użytkownika (UX), umożliwiające efektywną komunikację i kształtowanie koncepcji projektu.

Wireframe służy do przedstawienia układu strony, rozmieszczenia elementów, hierarchii informacji, funkcji i przejść między ekranami. Tworzony jest zazwyczaj na wczesnym etapie projektowania, przed rozpoczęciem pracy nad szczegółowym projektem graficznym.

Wireframe nie uwzględnia kolorów, typografii, obrazów ani jakiejkolwiek innej estetyki, skupiając się raczej na funkcjonalności i logice interakcji. Często prezentowany jest jako seria prostych czarno-białych diagramów. Jego cel to ukazanie, jak strona lub aplikacja będą funkcjonować, a nie jak będą wyglądać.

Wireframe może być tworzony ręcznie za pomocą ołówka i papieru lub za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia wireframe’ów. Wiele z tych narzędzi umożliwia również tworzenie interaktywnych wireframe’ów, które symulują działanie interfejsu użytkownika.

Wireframe pomaga zespołom projektowym, klientom i innym zainteresowanym stronom zrozumieć, jak będzie działał finalny produkt. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i koszty, identyfikując i rozwiązując potencjalne problemy na wczesnym etapie procesu projektowego. Wizualizacja interfejsu pozwala na ocenę jego użyteczności i ergonomii, a także na sprawdzenie, czy spełnia on wymagania użytkowników i celów biznesowych.

Podsumowując, wireframe jest kluczowym elementem procesu projektowania UX, który służy jako wizualny przewodnik po strukturze i funkcjonalności projektowanego interfejsu. Umożliwia skupienie się na najważniejszych aspektach projektu – logice, strukturze i interakcjach – zanim zacznie się pracę nad szczegółowymi elementami graficznymi.

Porozmawiajmy o współpracy

cropped przedsiebiorcy bartek
certyfikaty

Bartosz Paczyński

  • Konsultant i Trener marketingu i sprzedaży.
  • Właściciel Agencji Social Media Content Hero i portalu Przedsiębiorcy
  • Wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego),
  • Certyfikowany Partner Google,
  • Posiadacz certyfikatu DIMAQ Professional,
  • Certyfikowany Trener DIMAQ z ramienia IAB Polska,
  • Od 2008 roku w branży marketingowej.
Oceń
[Total: 0 Średnia: 0]

Porozmawiajmy o współpracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz